Bratislava SVK
pred 36 dňami

Kontaktná osoba:
Miroslav Koník
00421905341827
mirokonik@gmail.com

Prihlásiť ako::Prihlásiť do:
Žiadne voľné miesta

Popis podujatia

Opäť sa hlási o slovo Slovakia Old Scholl Bowling Cup – zakladateľ tradičného seniorského podujatia, ktoré sa neskôr udomácnilo aj v Čechách a Maďarsku. Turnaj sa uskutoční v termíne 6.-8.6.2024 v BNC Bratislava za nezmenených pravidiel a formátu. Opäť sa bude súťažiť v jednotlivcoch, dvojiciach, trojiciach a pre najlepších 32 hráčov z All Eventu bude pripravený prestížny Masters. Pre Top 3 hráčov v každej z vypísaných súťaží sú pripravené trofeje a finančné ocenenia v celkovej výške 1300€. Okrem športovej časti bude na piatok večer pripravená spoločenská recepcia s dobrý jedlom, kultúrnym programom (živá hudobná produkcia) a tombolou s hlavnou cenou – 43“ LED TV a ďalšími vecnými cenami. Toto všetko môžete zažiť počas troch dní v BNC, cena štartovného vrátane účasti na piatkovej recepcii je 105€. V obsadzovačke sú vypísané rundy iba na kvalifikáciu jednotlivcov, na dvojice a trojice sa budete prihlasovať už priamo v BNC počas konania Slovakia Old School Bowling Cupu 2024. Prvá runda je určená pre domácich hráčov a hráčov z bližšieho okolia, posledná runda je určená pre hráčov zo vzdialenosti cez 300km.

The word Slovakia Old Scholl Bowling Cup – the founder of the traditional senior event, which later became popular in the Czech Republic and Hungary – is once again claiming its place. The tournament will take place on June 6-8, 2024 in BNC Bratislava under unchanged rules and format. Once again, there will be competition in singles, doubles, triples, and the prestigious Masters will be prepared for the best 32 players from the All Event. Trophies and financial awards in the total amount of €1300 are prepared for the Top 3 players in each of the listed competitions. In addition to the sports part, there will be a social reception on Friday evening with good food, a cultural program (live music production) and a raffle with the main prize - a 43" LED TV and other material prizes. You can experience all this during three days at BNC, the price of the entry fee, including participation in the Friday reception, is 105€. Squads for singles qualification are listed in the online reservations, for doubles and triples you will register directly in the BNC during the Slovakia Old School Bowling Cup 2024. The first squad is intended for domestic players and players from the immediate vicinity, the last round is intended for players from a distance of over 300 km.

Výsledky z podujatia

Bowlingové centrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick


Galéria z bowlingového centra