Brno CZE
pred 24 týždňami

Kontaktná osoba:
Roman Pešl
603920639
bowling.kastanka@gmail.com

Upozornenie

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom oficiálnej webstránky alebo kontaktovaním Roman Pešl, 603920639, bowling.kastanka@gmail.com.

Popis podujatia

Silně hendicepový turnaj.

Kolá

# Meno Krajina Prihlaska Rezervácie
1 Zdenek Balej ml. Zdenek Balej ml. 2
2 Zdeněk Balej St. Zdeněk Balej St. 1
3 Karel Bureš Karel Bureš 1
4 Stanislav Dolanský 1
5 Jakub Halavín Jakub Halavín 1
6 Vincenc Jeniš Vincenc Jeniš 1
7 Miloslav Kratochvíl Miloslav Kratochvíl 1
8 Miroslav Nevídal 1
9 Jan Šnajder Jan Šnajder 1
10 Ondřej Surán Ondřej Surán 1

Not set
Krajina Meno Rezervácie
Miroslav Nevídal 1
Stanislav Dolanský 1
Total: 2

Czech Republic
Krajina Meno Rezervácie
Zdenek Balej ml. Zdenek Balej ml. 2
Karel Bureš Karel Bureš 1
Vincenc Jeniš Vincenc Jeniš 1
Jan Šnajder Jan Šnajder 1
Zdeněk Balej St. Zdeněk Balej St. 1
Jakub Halavín Jakub Halavín 1
Total: 7

American Samoa
Krajina Meno Rezervácie
Miloslav Kratochvíl Miloslav Kratochvíl 1
Total: 1

Peru
Krajina Meno Rezervácie
Ondřej Surán Ondřej Surán 1
Total: 1

Výsledky z podujatia

Bowlingové centrum

Bowling Kaštanka

Bowling Kaštanka

Kaštanová 70b, Brno
bowlingpesl@gmail.com
http://www.bowlingkastanka.cz
+420603920639
Roman Pešl
Dráhy: 8 ( lanes)
Skóring: Brunswick