Bratislava SVK
pred 41 týždňami

Kontaktná osoba:
Branislav Krajčovič
+421905384940
bkrajcovic@gmail.com

Prihlásiť ako::Prihlásiť do:
Žiadne voľné miesta

Popis podujatia

Seniori opäť v Bratislave. 8. ročník seniorského podujatia – OLD SCHOOL BOWLING CUP 2018 sa uskutoční v dňoch 31.maja až 2. júna v BNC Bratislava. Účastníkom aj tento krát ponúkame štart v troch samostatných súťažných kategóriách – jednotlivci, dvojice a trojčlenné družstvá. Najlepší štartujúci v každej kategórii budú postupovať do samostatných finálových vyvrcholení. Pre 32 najúspešnejších hráčov bude pripravená finálová súťaž Masters. V cene štartovného je okrem uvedených bowlingových súťaží zahrnutá aj účasť na večernej recepcii. Ďalšie informácie o OLD SCHOOL BOWLING CUP 2018 nájdete na web stránke www.bncsenior.webnode.sk. Srdečne pozývame všetkých hráčov, ktorí v tomto roku dovŕšili minimálny vek na registráciu do turnaja 50 rokov, k účasti na podujatí.
∞∞∞
Seniors in Bratislava again. Old School Bowling Cup 2018 will be held from May 31 to 2 June in Bratislava BNC. Participants and this time the Start menu, in three separate competition categories - individuals, couples and three person teams. The best payers in each category will proceed to separate the final climax. For the 32 most successful players will be ready the final competition of the Masters. The entry fee is in addition to bowling competitions also included attendance at the evening reception. For more information about Old School Bowling Cup 2018 can be found on the website www.bncsenior.webnode.sk. We cordially invite all players who this year have reached the minimum age to register for a tournament 50 years to participate in the event.

Výsledky z podujatia

event.gallery

Bowlingové centrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick


Galéria z bowlingového centra