Michal

Michal Vataj

club.name: Šk gbk košice
federation.name: Sbwz
country: Slovakia

overall.stats

player.average

170.23

player.pins

38983