Marián

Marián Švárny

club.name: Bez odd. príslušn.
federation.name: Sbwz
country: Slovakia

overall.stats

player.average

181.8

player.pins

271070