Marián

Marián Švárny

club.name: Bez odd. príslušn.
federation.name: Sbwz
country: Slovakia

overall.stats

player.average

183.24

player.pins

356397