Marek

Marek Neumann

club.name: Bez odd. príslušn.
federation.name: Sbwz
country: Slovakia

overall.stats

player.average

179.01

player.pins

107582