Kamil

Kamil Bajcsi

club.name: Bez odd. príslušn.
federation.name: Sbwz
country: Slovakia

overall.stats

player.average

186.43

player.pins

109436