Firemná liga 2020/2021 Poprad - 3.liga

Firemná liga 2020/2021 Poprad - 3.liga

Team rallye Poprad

Team players statistics

Timotej Sivý
132.86
Juraj  Šavel

Juraj Šavel
Slovakia
142.45
Karol Elijáš

Karol Elijáš
Slovakia
105.56
Kristína Elijášová
119.79
Mária Elijášová
119.83
Lukáš Karniš

Lukáš Karniš
Slovakia
138.22
Karolína  Eliašová
115
Jan Gavalier
165.29