Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina Tučniaci

Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina Tučniaci

SKOKANI

Team players statistics

Michal Vataj

Michal Vataj


Šk gbk košice
Sbwz
Slovakia
158.83
Jana Weberová

Jana Weberová
Slovakia
158.54
Martin Fodor

Martin Fodor
Slovakia
0
Miroslav Kralovič
153.64
Andrej Hoos

Andrej Hoos
Slovakia
178.83