Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina Tučniaci

Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina Tučniaci

SKOKANI

Team players statistics

Michal Vataj

Michal Vataj


Šk gbk košice
Sbwz
Slovakia
158.83
Jana Weberová

Jana Weberová
Slovakia
161.58
Martin Fodor

Martin Fodor
Slovakia
176.2
Miroslav Kralovič
157.45
Andrej Hoos

Andrej Hoos
Slovakia
175.73