BNC Bratislava SVK
45 weeks ago

Contact person of event:
Vasil Bielovič
0907489133
vasilbielovic@gmail.com

Entry form:Choose squads:
No free places now

Description

Pozývame Vás na 12 hodinový turnaj. Je to jednodňové tímové podujatie. Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling, vydaných a schválených SBwZ. Turnaj je určený pre hráčov bowlingu, bez ohľadu na členstvo v SBwZ, klubovú príslušnosť, pohlavie, či vek. Viac informácií nájdete v propozíciách turnaja. Začiatok 12 hodinovky 15.07.2023 je o 9:00 hod. 12 hodinovky sa môžu zúčastniť minimálne 3 a maximálne 5 členné tímy. Počet družstiev na uskutočnenie turnaja je minimálne 6 a maximálne 16 družstiev. 

Results in event

Bowling center

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick


Bowling center gallery